Využitím vlastnej malej nástrojárne a odbornej zdatnosti jej pracovníkov poskytujeme zákazníkom komplexné služby kovovýroby (frézovanie, sústruženie, brúsenie, delenie, zváranie) spojené s konštrukčným návrhom, vývojom a výrobou jednoúčelových zariadení a liniek.