Hlavnou výrobnou aktivitou firmy je lisovanie, tvárnenie, dierovanie, strihanie plechu, kovových dielov, hliníku a nerezu. Pracuje podľa presnej špecifikácie odberateľa použitím jeho alebo vlastne zhotovenými nástrojmi a prípravkami.

Firma sériovo vyrába výrobky za použitia plne automatických lisovacích liniek alebo ručnou výrobou na excentrických lisoch.

Na lisovanie a tvárnenia sapoužívajú excentrické lisy lisovacej sily: 5 t, 25 t, 40 t, 63 t a hydraulický lis 100 t. Firma používa aj ohranovací lis 63 t s dĺžkou 2 m a tabuľové nožnice 2500 x 4. Na podporu výroby slúži malá nástrojáreň s kovoobrábacími strojmi, kde sa realizuje výroba a oživovanie prípravkov a nástrojov a údržba strojného parku.